Magyarországi SARS-Cov-2 elhalálozások - mélyelemzés

February 4, 2022
magyar adat elhalálozás F1P16


Az elmúlt időszakban napi szinten özönlöttek ránk a hisztérikusabbnál hisztérikusabb cikkek a koronavírus járványról és annak súlyosságáról. Napi szinten mondták meg a szakértők a tutit, sorolták a félelmeiket, a megfigyeléseiket, a személyes tapasztalataikat, és az ajánlásaikat. Az egyetlen apró részlet, ami mindig mindenhol hiányzott, és a mai napig hiányzik a szóözönből, az a mondottakat alátámasztó adat és az adatok elérhetősége. A szakértők észrevehetően szeretnek homályos módon, adatok nélkül, féligazságokat nyilatkozva összemosni mindent és mindenkit, hogy még véletlenül se alakulhasson ki valós, kristálytiszta kép, hogy a járvány kiket, mekkora mértékben érintett. Most, hogy a gyerekek oltása van terítéken, ez extrém jól megfigyelhető azok számára, akik tisztában vannak a valódi adatokkal. Ebben a bejegyzésben a homályos kijelentések időszakának vetünk véget a magyarországi halálozási adatok részletes elemzésével. Az elérhető magyaroroszági elhalálozási adatok feldolgozásával többek között megérthetjük, hogy pontosan mely korcsoportokból szedte áldozatait a vírus, ez hogyan viszonyul a várt magyarországi élettartamhoz, mekkora az elhalálozási valószínűségünk, és mennyire voltak érintve a gyerekek a járvány két éve alatt.

Mindezt a hivatalos kormányzati koronavírus oldal kevésbé reklámozott részével, a koronavírusban elhunytakat tartalmazó adatbázissal tudjuk megtenni.


Felhasznált adatbázisok

Ebben a bejegyzésben három adatbázist használok fel, mind a három állami forrásából ered. Az egyik a KSH által közölt korfa, amely alapján meghatározzuk, hogy a magyar társadalomban milyen számban vannak jelen a különböző korú emberek. A 2019-es adatokat használtam a számítások során, mivel azok az utolsó, pandémia előtti számok.

A másik szintén KSH adat, amely 2015-től 2021-ig mutatja be heti bontásban az összes magyarországi elhalálozást.

A koronavírusban eddig elhunytak számát tartalmazó adatbázis pedig ezen a linken érhető el.

Az adatbázisra a figyelmem S.Á nevű olvasó hívta fel, ezúton is köszönet érte.


Az adatbázis hiányosságai

Ha megnézzük az adatbázist, azonnal feltűnhet annak a hiányossága. Ugyanis nem tartalmazza sem az elhalálozás dátumát, sem az elhalálozásokat oltott-oltatlan formában. Az elhalálozások dátuma az adatbázisban megtalálható sorszám és algoritmikus gondolkodás segítségével meghatározható, de az oltott-oltatlan elhalálozások megoszlásáról csak becsléseket tehetünk az adatok hiányában (ezekről egy későbbi bejegyzésben írok, itt nem lesz szükség rá).


Table 1:
Koronavirus.gov.hu adatok
Sorszám Nem Kor Alapbetegség Társbetegségek száma
41179 férfi 62 krónikus obstruktív tüdöbetegség, érelmeszesedés 2
41178 87 magasvérnyomás-betegség, izomsorvadás 2
41177 férfi 86 általános érelmeszesedés 1
41176 75 magasvérnyomás-betegség, reflux, érelmeszesedés 3
41175 64 pajzsmirigy-alulmûködés, elhízás, iszkémiás szívbetegség, cukorbetegség 4


Az adatbázisban megtalálható “Kor” és “Alapbetegségek” változók segítségével azonban így is részletesen megismerhetjük a járványban elhunytak jellemzőit.

A “Társbetegségek száma” saját szerkesztésű oszlop, nem létezik az eredeti adatbázisban. Az oszlop értéke numerikusan mutatják be, hány társbetegségben szenvedett az elhunyt.

Fontos megjegyezni, hogy a kormányzati adatbázis “alapbetegség” névvel illeti a SARS-Cov-2-n kívül fennálló betegségeket. Ezeket a betegségeket a nemzetközi publikációk “comorbidity”-nek, azaz “társbetegség”-nek nevezik, és mivel a blog megelőző írásiban így hivatkoztam rájuk, én is a társbetegség kifejezést használom.


Halálozások

A bejegyzés írásakor és a számolások elvégzésének időpontjában az adatbázis 41179 elhunytat tartalmazott.

Nézzük meg először az elhunytakat férfi-nő bontásban, így össze tudjuk hasonlítani a SARS-Cov-2-ben elhunytak átlagéletkorát a KSH által publikált várható férfi és női várható élettartammal.

Az első ábrán a női elhalálozások eloszlását láthatjuk. Az adatokból számolva azt kapjuk, hogy az elhunyt nők átlagéletkora 76.31 év, a medián pedig 78 év. Ha ezt összehasonlítjuk a KSH által publikált várható élettartammal (78.74), akkor arra a következtetésre jutunk, hogy a SARS-Cov-2-ben elhunytak átlagban abból a korosztályból kerülnek ki, akik már közel járnak a várható élettartamuk végéhez. A női elhalálozások 90.9%-át a 60+ korosztály adja.A férfiak elhalálozása is hasonló mintázatot mutat. Az adatokból számolva az elhunyt férfiak átlagos életkora 70.81 év, a medián elhalálozás 72 év, miközben a KSH által publikált várható élettartam 72.21 év. A férfi elhalálozások 83.1%-át a 60+ korosztály adja.A hivatalos kormányzati adatok alapján azt mondhatjuk, hogy a hivatalos kormányzati szervek által megállapított, SARS-Cov-2-től elhunytak átlagéletkora nagyon közel van ahhoz az életkorhoz, amit egy másik központi szerv az átlagosan várt elhalálozási kornak vél Magyarországon. Ha egy olyan pandémia tartja rettegésben az embereket, amelytől azok halnak meg, akiknek életkoruknál fogva amúgy is eljött már az idejük, akkor ott pszichés probléma van jelen a társadalomban.

De nézzük tovább az adatokat. A továbbiakban együtt vizsgáljuk a férfiakat és a nőket.


Társbetegségek

A bejegyzés írásakor a 41179 elhunytból 39444-nek volt valamiféle társbetegsége, ezért vizsgáljuk meg a külön a társbetegségeket is. Ez a vizsgálat tökéletlen lesz, mivel az adatbázis sok hibát tartalmaz, ami kihat a végső eredményre. Például a “cukorbeteg”,“cukorbetegség”,“cukorbetegég” bejegyzések az adatbázisban a cukorbetegségre utalnak, de a számítógép ezt 3 különböző betegségnek véli az adatfeldolgozás során. Vagy ha csak azt nézzük, hogy a társbetegség nélkül meghalt egyéneket 5 féle kombinációval jelölték (“alapbetegsége nem ismert”,“nem ismert alapbetegség”,“nem ismert alapbetegsége”,“nem ismert”,“alapbetegsége eddigi információk szerint nem ismert”), akkor érzékelhetjük, hogy problémás táblázattal dolgozunk. A gyors javításokat az adatokban elvégeztem, kapacitás hiányában azonban nincs minden hiba javítva a több mint 40 000 sort tartalmazó adatbázisban. Ettől függetlenül az eredmény így is beszédes. Egy gyors szófelhős ábra segítségével megvizsgálhatjuk a leggyakrabban előforduló társbetegségeket:

A TOP 15 társbeteséget, valamint előfordulásuk gyakoriságát a SARS-Cov-2-ben elhunytak között a következő táblázat mutatja meg nekünk. Például SARS-Cov-2 mellett daganatos megbetegedéstől 2190 elhunyt szenvedett.


Table 2:
TOP 15 társbetegség
Betegség Gyakoriság az adatbázisban
magasvérnyomás betegség 17963
cukorbetegség 11539
magas vérnyomás 8716
iszkémiás szívbetegség 4202
szívbetegség 3266
demencia 2577
daganatos megbetegedés 2190
krónikus veseelégtelenség 2019
szívelégtelenség 1954
nem ismert alapbetegség 1901
szívritmuszavar 1719
veseelégtelenség 1707
tüdöbetegség 1666
érelmeszesedés 1313
kóros elhízás 1296


Azt is megnézhetjük, hogy az elhunytakra mennyire volt jellemző a halmozott társbetegségek jelenléte. Például 12656 elhunytnak volt 2 társbetegsége, ami az összes elhalálozás 30.7%-át adja.

Az adatok szerint kettő vagy több társbetegséggel rendelkezők adták az elhalálozások 74.3%-át.


Table 3:
Társbetegség kombinációk gyakorisága a SARS-Cov-2-ben elhunytaknál
Társbetegség Gyakoriság Össz elhalálozás százaléka
0 2436 5.92%
1 8114 19.7%
2 12656 30.73%
3 10178 24.72%
4 4877 11.84%
5 1921 4.66%
6 645 1.57%
7 229 0.56%
8 82 0.2%
9 21 0.05%
10 11 0.03%
11 4 0.01%
12 4 0.01%
15 1 0%


A táblázatban azt látjuk, hogy 2436 embernek nem volt semmiféle társbetegsége. Ez az adat annyiban torz, hogy 1901 emberről tudjuk biztosan, hogy nem volt társbetegsége, és 535 további ember adatait nem ismerjük, mivel “feltöltés alatt” vannak. Ezeket az embereket a társbetegség nélküli emberekhez soroltam, idővel talán tisztulnak ezek a bejegyzések.


A társbetegséggel elhunytak átlagéletkora 73.95 év, a medián pedig 75 év. Ezen az ábrán a férfiakat és a nőket együtt vizsgáltamA fenti ábra adatai táblázatos formába, 10 éves korcsoportok szerint pedig a következő


Table 4:
Elhalálozások társbetegségekkel korcsoportok szerint
Korcsoport Haláleset
0 - 10 10
10 - 20 21
20 - 30 128
30 - 40 331
40 - 50 1289
50 - 60 3392
60 - 70 8819
70 - 80 12243
80 - 90 10695
90 - 100 2307


Amint a táblázatból láthatjuk, a 0-20 éves korosztályban mindösszesen 31 elhalálozás volt a járvány két éve alatt. A 0-20 éves korosztály populációja 2019-ben a KSH adatai szerint 1 364 812 fő volt.

A gyerekek elhalálozása annyira érzékeny téma, hogy lentebb külön vizsgálom őket.


Társbetegség nélküli elhalálozások

A 41179 SARS-COV-2-ben elhunytból 1901 személy volt társbetegség nélkül a kormányzati adatbázis szerint. Ha megvizsgáljuk a társbetegségek nélkül elhunytak adatait, azt látjuk, hogy az átlagéletkor 64.4 év, a medián életkor 66 volt az elhunytak között. A legfiatalabb halott 20 éves volt, 20 év alatt senki nem halt meg valamiféle társbetegség nélkül. A 60+ korosztály adja a halálesetek 62.7%-át, az esetek 1.6%-a kerül ki a 30 évnél fiatalabbak közül.Ugyanezt az adatot megnézhetjük táblázatos formába, 10 éves csoportosítás szerint.


Table 5:
Elhalálozások társbetegség nélkül korcsoportok szerint
Korcsoport Haláleset
0 - 10 0
10 - 20 1
20 - 30 36
30 - 40 85
40 - 50 261
50 - 60 375
60 - 70 432
70 - 80 387
80 - 90 255
90 - 100 65


Egy korábbi bejegyzésben bemutattam, hogy Amerikában társbetegségek nélkül a CDC egy évet felölelő tanulmánya szerint csupán a vizsgált egyének 0.9%-a halt meg, kortól függetlenül.

Ehhez képest a magyarországi 4.6% nagyon magasnak tűnik, ez több mint ötször magasabb, mint az USA-ban. Hogy ez a magyar egészségügyi rendszer következménye-e, “kreatív könyvelés” következménye-e, vagy pusztán a nagyobb mintából adódik-e, azt nem tudjuk megállapítani.


Gyerekek elhalálozása

Azt már megállapítottuk, hogy 20 év alatti személy nem halt meg társbetegség nélkül SARS-Cov-2-ben.

Mi volt a helyzet a társbetegséggel rendelkezőkkel?

A 20 év alatti korosztályban 26 elhalálozás volt két év alatt a járványban, őket mutatja a következő táblázat. Láthatjuk az adatokban, az elhunyt gyerekek súlyos társbetegségekkel rendelkeztek. A 20 év alatti gyerekek a KSH adatai szerint 1 263 397 főt számláltak 2019-ben.


Table 6:
0-19 évesek SARS-Cov-2 elhalálozása társbetegségekkel
Sorszám Nem Kor Alapbetegség Társbetegségek száma
38948 0 koraszülöttség, anyagcsere rendellenességek, vérszegénység, epilepszia 4
38479 férfi 0 koraszülöttség (4 hónapos) 1
36742 férfi 0 (10 hónapos csecsemö) krónikus asthma bronchiale 1
30090 0 (pár napos újszülött) hirtelen csecsemöhalál 1
26616 férfi 0 ( 3 hónapos csecsemö) örökletes izombetegség - mlasa szindróma, mitokondriális izombántalom 2
31576 1 mentális betegség 1
22859 1 (nyolc hónapos) bakteriális gennyes agyhártyagyulladás, vérmérgezés 2
39329 férfi 2 korábban lezajlott meningoencephalitis (agyhártyagyulladás) 1
32067 4 down-szindróma 1
36654 férfi 6 epilepszia, mentális retardáció 2
22741 14 asztma 1
39670 16 down-szindróma, kóros elhízás 2
35946 16 agykárosodás, epilepszia 2
18442 16 elhízás, mentális retardáció 2
15110 16 nyirokrendszert érintö betegség 1
40170 férfi 17 elhízás, vérbetegség 2
36325 férfi 17 koponya- és agysérülés, súlyos fokú retardáció 2
37473 18 szívebetegség, mentális retardáció, gyermekkori autizmus 3
30412 18 down-szindróma, pajzsmirigybetegség 2
4762 férfi 18 akut leukémia 1
33996 19 down-szindróma 1
33235 férfi 19 extrém elhízás 1
30110 férfi 19 daganatos megbetegedés 1
27885 férfi 19 autizmus, elhízás 2
16587 férfi 19 epilepszia 1
7599 férfi 19 bakteriális és gombás eredetű fülgyulladásból kialakult agytályog 1


SARS-Cov-2 elhalálozási valószínűségek

És végezetül álljon itt a tábla, aminek segítségével mindenki felmérheti a saját járvány elhalálozási kockázatát.

Mivel a KSH adatok alapján tudjuk, mekkora minden korcsoport populációja, és tudjak mekkora minden korcsoportban a SARS-Cov-2-ben elhunytak száma, ezért kiszámolhatjuk, milyen valószínűséggel következett be az elhalálozás SARS-Cov-2 miatt a különböző korcsoportok szerint az elmúlt két évben. Nincs minden korban elhalálozás, pl. 12 éves személy nem halt meg az elmúlt két évben SARS-Cov-2-ben, így nem is szerepel a táblázatban.

Természetesen az volna az igazi, ha oltott-oltatlan bontásban tudnánk ezt bemutatni, de az adatok így is beszédesek, főleg a gyerekek korosztályában, ahol az átoltottság jelenleg is alacsony.

A táblázat értelmezése egyszerű, például a 20 évesek közül 6-an haltak meg SARS-Cov-2-ben, és átlagosan 1.8 társbetegségük volt. 2019-ben a 20 éves korosztály 101 415 főt számlált, az elhalálozás valószínűsége SARS-Cov-2-ben két év alatt a 20 éveseknél 0.006% volt, a túlélés valószínűsége 99.994%


Table 7:
SARS-Cov-2 halálozás valószínűsége 2020-2022
Kor Elhunytak Társbetegségek száma Populáció Halál valószínűsége Túlélés valószínűsége
0 5 1.8 92771 0.005% 99.995%
1 2 1.5 94188 0.002% 99.998%
2 1 1.0 95429 0.001% 99.999%
4 1 1.0 93735 0.001% 99.999%
6 1 2.0 91701 0.001% 99.999%
14 1 1.0 95066 0.001% 99.999%
16 4 1.8 97178 0.004% 99.996%
17 2 2.0 97755 0.002% 99.998%
18 3 2.0 99628 0.003% 99.997%
19 6 1.2 97713 0.006% 99.994%
20 6 1.8 101415 0.006% 99.994%
21 7 1.4 105368 0.007% 99.993%
22 3 1.3 113489 0.003% 99.997%
23 10 0.8 119554 0.008% 99.992%
24 12 1.2 121977 0.01% 99.99%
25 12 1.3 122863 0.01% 99.99%
26 27 1.8 125924 0.021% 99.979%
27 19 1.7 129464 0.015% 99.985%
28 22 1.2 127654 0.017% 99.983%
29 28 1.1 123449 0.023% 99.977%
30 24 1.4 122379 0.02% 99.98%
31 26 1.4 122289 0.021% 99.979%
32 31 1.4 123272 0.025% 99.975%
33 25 1.5 124441 0.02% 99.98%
34 46 1.5 119336 0.039% 99.961%
35 37 1.4 121400 0.03% 99.97%
36 46 1.3 128044 0.036% 99.964%
37 47 1.4 136532 0.034% 99.966%
38 45 1.4 143036 0.031% 99.969%
39 55 1.7 152805 0.036% 99.964%
40 58 1.5 159616 0.036% 99.964%
41 87 1.6 167350 0.052% 99.948%
42 105 1.5 174427 0.06% 99.94%
43 115 1.5 181603 0.063% 99.937%
44 131 1.4 173454 0.076% 99.924%
45 154 1.7 146606 0.105% 99.895%
46 161 1.6 144301 0.112% 99.888%
47 166 1.7 141746 0.117% 99.883%
48 195 1.8 143429 0.136% 99.864%
49 196 1.7 143639 0.136% 99.864%
50 240 1.8 143002 0.168% 99.832%
51 246 1.8 136349 0.18% 99.82%
52 263 1.8 123648 0.213% 99.787%
53 330 1.7 118602 0.278% 99.722%
54 316 2.0 116129 0.272% 99.728%
55 376 2.0 114178 0.329% 99.671%
56 376 2.1 110121 0.341% 99.659%
57 391 1.9 116170 0.337% 99.663%
58 428 2.0 120342 0.356% 99.644%
59 470 2.2 119730 0.393% 99.607%
60 571 2.1 123688 0.462% 99.538%
61 611 2.3 126312 0.484% 99.516%
62 661 2.2 141040 0.469% 99.531%
63 696 2.3 150003 0.464% 99.536%
64 871 2.3 153828 0.566% 99.434%
65 1000 2.3 138476 0.722% 99.278%
66 1124 2.2 122452 0.918% 99.082%
67 1031 2.4 121801 0.846% 99.154%
68 1035 2.4 121008 0.855% 99.145%
69 1051 2.4 113600 0.925% 99.075%
70 1171 2.5 109364 1.071% 98.929%
71 1153 2.5 102737 1.122% 98.878%
72 1163 2.4 88201 1.319% 98.681%
73 1291 2.5 83161 1.552% 98.448%
74 1140 2.5 94720 1.204% 98.796%
75 1164 2.6 81713 1.424% 98.576%
76 1284 2.6 80578 1.593% 98.407%
77 1306 2.6 71566 1.825% 98.175%
78 1400 2.6 69537 2.013% 97.987%
79 1355 2.5 61012 2.221% 97.779%
80 1374 2.6 57039 2.409% 97.591%
81 1327 2.7 51344 2.585% 97.415%
82 1250 2.6 46482 2.689% 97.311%
83 1291 2.7 42626 3.029% 96.971%
84 1222 2.6 38344 3.187% 96.813%
85 1206 2.6 35192 3.427% 96.573%
86 1115 2.6 30947 3.603% 96.397%
87 1012 2.6 26284 3.85% 96.15%
88 938 2.6 23375 4.013% 95.987%
89 837 2.6 18270 4.581% 95.419%
90+ 3171 2.4 63130 5.023% 94.977%


Összehasonlítás megelőző évekkel

Ha összehasonlítjuk az eddig feldolgozott adatokat az előző évek elhalálozási adataival, mindjárt tisztább képet kaphatunk arról, mennyire volt súlyos az “évszázad pandémiája”.

Ehhez ismét a KSH adataihoz fordulunk, vegyük elő a korábban már említett heti elhalálozási adatokat. Az adatok minden halálokot tartalmaznak, így össze tudjuk hasonlítani a pandémia két évét két korábbi évvel. Én ebben az esetben 2015-öt és 2017-et választom, azokat összeadva hasonlítom össze a 2020-21-es összesített elhalálozási adatokkal.

Nézzük meg először a 0-34 éves korosztály, mi történt velük a pandémia idején és a múltban.

Az ábra alapján úgy tűnik, a 0-34 éves korosztály nem olvassa a híreket, nem nézi a híradót, különben tudnák, hogy az évszázad pandémiájában illene meghalniuk. De nem teszik, a 2020-21-es időszak semmiben sem különbözik a 2015-2017-es elhalálozási időszaktól. Vannak hetek, amikor a pandémia idején hal meg több személy a korcsoportból, vannak hetek, amikor kevesebben, de szignifikáns különbség nincs a két adatsorban.A 35-39-es korosztály úgy tűnik, még kevesebb hírt fogyaszt, még annyira sem akar meghalni, mint a 0-34-es korosztály.A járvány a 40-44 évesek korosztályánál kezd el halálosabbá válni,ami azért érdekes mert például az 55-59 éves korosztályban ez nem annyira hangsúlyos, ha a historikus adatokkal hasonlítjuk össze. A tavaszi és őszi elhalálozások azonban ebben a korosztályban is emelkedtek.Összeségében elmondhatjuk, hogy a 0-39 éves korosztályra semmiféle hatással nem volt a vírus elhalálozás szempontjából, a 40-54 éves korosztályra már inkább, és ismeretlen okokból az 55-64 éves korosztály szintén jól átvészelte ezt a két évet, nincs számos különbség a 2015-2017-es adatokhoz képest. A járvány szezonalitása tökéletesen kivehető az ábrákon, követi a szokásos influenzaszezon jellemzőit.Az igazi áldozatok a 65-90+ korosztály, ott nagy pusztítást végzett a vírus, szinte nincs olyan hét, amikor a 2015-2017-es adatok zöldje ne lenne takarva a 2020-21-es elhalálozási adatokkal. Ez megerősíti a fenti elemzéseket, a SARS-Cov-2 járvány valójában az idősek pandémiája.

A várható élettartamukhoz nagyon közel álló idős emberek covid általi elhalálozásának összemosása a többi korosztállyal a “covid-időszaki” statisztikák készítőinek szokásos taktika húzása. Ez jusson eszünkbe mindig, amikor olyan “elemzéssel” találkozunk, amely nem tartalmaz életkor szerinti felosztásokat.

Mennyire megbízhatóak az adatok?

Hogy mennyire bízhatunk meg az elhalálozási adatokban, az egy olyan kérdés, ami önálló bejegyzést érdemel. Abban biztosak lehetünk, hogy ezek a halálesetek infláltak (finoman fogalmazva) különböző okok miatt, ezért érdemes rájuk, mint “worst case scenario”-ra tekinteni.

Minden bizonnyal a valóság kedvezőbb, mint amit a hivatalos adatok alapján itt bemutattam.

A nyers adatokban az a jó, hogy nem kell orvosi diploma ahhoz, hogy megértsük őket, és mivel az orvosi diplomával rendelkező embereknek is jó esetben az adatok szablyák meg az irány, máris megtaláltuk a közös nevezőt a járvány lefolyásának megértésben.

Ennek a bejegyzésnek a legtanulságosabb része valójában most következik, hiszen megvizsgáltuk a hivatalos, való életből mért adatokat, és ezeket az adatok össze tudjuk vetni a minket napi szinten bombázó szakértői kommunikáció tartalmával.

Ebből az összevetésből leszűrhetjük, mennyire felkészültek azok a nagyon hangos szakemberek, akiknek járvánnyal kapcsolatos döntéseiben, tanácsaiban bíznunk kellene.

Mivel az elmúlt pár hétben a leglátványosabb próbálkozások a gyerekek oltásainak propagálásáról szóltak, nézzük meg, mit mondanak a szakértők a gyerekek oltásáról, mivel érvelnek mellettük, és mivel támasztják alá az érveiket.

A fenti adatok bírtokában tökéletesen felkészültek vagyunk a kritikai szemrevételezéshez.


Szakemberek érvelései

Nézzünk meg például a következő szakértő kommunikációját a gyerekek oltásáról:

„A gyermekek esetében ugyanúgy kialakul a fertőzés, és valamilyen szinten a járvány motorját is képezhetik, hiszen ők a legnagyobb oltatlan közösség jelen pillanatban. […] És ha ők oltatlanok, akkor bizony komoly családi problémát okozhatnak” – fogalmazott a szakember.

Azt eddig is tudtuk, hogy a gyerekekben is kialakulhat fertőzés, ahogy például daganat vagy más betegség is. A szakértő arra nem ad választ, hogy miként tudnák megállítani a légúti járványt ezek a vakcinák, amely bizonyítottan nem sterilizáló vakcinák, így a vakcinát felvevő személy simán tovább tudja adni a vírust bárkinek. A mondandó 2021 tavaszán még elment volna, amikor még annak az egyszerű ténynek a kijelentése is összeesküvés számba ment, hogy az oltott emberek ugyanúgy elkapják a vírust, mint az oltatlanok. De azóta jóval több információ áll az emberek rendelkezésére, így ez a kijelentés ma már nevetségesen hat. Egyéb érv, vagy kézzelfogható adat nincs a gyerekek oltása mellett.

“Nem igaz, hogy a gyerekeknél a koronavírus nem tud nagyon súlyos, akár életet veszélyeztető tüneteket is okozni” - mondja a következő szakértőnk. A gyerekek koronavírus elleni védőoltásával kapcsolatban elmondta: több tényező miatt fontos a vakcina a gyermekek számára is. Egyrészt a Covid-19 egy olyan új kórokozó, ami képes mindenféle korú emberben betegséget okozni, persze a betegség súlyossága életkoronként különbözik […] A gyerekek is megfertőződhetnek és még ha a betegség enyhe lefolyású náluk, akkor is lehetnek post covid tüneteik. A szakember felhívta a figyelmet arra is, az 5-11 éves populáció átoltásával a járványfolyamatot befolyásolni tudjuk. A gyerekek jelentős szerepet játszanak a járvány fenntartásában, akár tünetmentes vírushordozóként a környezetükben élő idős, betegek embereket is meg tudják betegíteni.

A nyilatkozat az üres beszéd iskolapéldája. A koronavírus valóban tud súlyos tüneteket okozni a gyerekeknél is, ahogy egy másik szezonális légúti vírus, az influenza is. A SARS-Cov-2 azonban annyira ritkán okoz súlyos tüneteket a 18 év alatti gyerekekben, hogy a túlélési valószínűségük 99.997% két évre számolva. A szakértő a továbbiakban a misztikus post covid-al indokolja az oltást. A post covid-ról már sokat hallottunk, csak éppen semmi kézzelfogható adat nem jelenik meg róla. A kormányoknak az is problémát okozott, hogy kiszűrjék a beteg embereket, pont a SARS-Cov-2 fertőzés utáni állapotok megfigyelésére lennének kapacitásaik? Vagy valamelyik gyógyszergyártó által finanszírozott tudományos publikációból ismerjük ezt a jelenséget? Továbbá, ha a post covid esete tényleg fennáll, az hogyan viszonyul számosságban a vakcinák okozta mellékhatásokhoz? A vakcinát propagálók a post covid létezését tényként kezelik, miközben a vakcina okozta számos mellékhatást pusztán pszichés problémának akarják bemutatni, és nem tesznek egyetlen lépést sem a több tízezernyi oltáskárosult beszámolóinak kivizsgálására. A szakértő azzal is érvel a gyerekek oltása mellett, hogy úgy lehetséges a járványfolyamatok befolyásolása. A riport 2021.11.29-én jelent meg, amikor is rekord rekord után dőlt meg, annyi fertőző beteget azonosítottak a világ leginkább átoltott tájain. Ma a legjobban átoltott országokban van a legtöbb fertőző beteg. A vakcina semennyire nem képes a légúton terjedő vírust fertőzési folyamatait befolyásolni, ilyen nyilatkozat a totális felkészületlenség jele. És végül a legaljasabb érv a gyerekek oltása mellett, hogy az oltás segítségével nem tudják megbetegíteni az idős embereket. Az oltás nem akadályozza meg a fertőzés átadását, ezt pusztán vakcina propaganda. Másrészt, azért kellene kitenni a fiatal gyerekeket ismeretlen hosszútávú hatásoknak, hogy az öregeket védjük? Az emberiség soha nem aljasult ennyire le, hogy a fiatalokat pajzsként használja az idősek védelme érdekében. A gyerekek SZUPER immunrendszerrel rendelkeznek a felnőttekhez képest. Ezt az immunrendszert mesterségesen elnyomni egy vakcinával, ami olyan vírus ellen készült, ami statisztikailag zéró veszélyt jelent a számukra, és ezzel kitéve őket ismeretlen hosszútávú mellékhatásoknak, az már az őrület szintjét súrolja.

"Ma már kevésbé igaz, hogy a gyerekeket nem érinti annyira a koronavírus-fertőzés. Az elmúlt napok adatai alapján közölte, 50-60 gyerek fekszik kórházban koronavírus-fertőzés miatt, előfordul súlyos, netán szövődményes eset is. A gyermekek a közösségek és a családtagok egészségét is védik, ha be vannak oltva - mondja a másik szakértő.

Ez ugyanaz a kotta, mint az előző. Azért kell oltani a gyereket a tavaly előtti vakcinával, mert az védi a többi családtagot. Csak hogy ez így nem igaz, a tavaly előtti vakcina nem képest megakadályozni, hogy a gyerek továbbadja a vírust, ezért erre hivatkozva oltani hamis indok. Az, hogy 50-60 gyerek van kórházban, az nem sokat jelent, ha tudjuk, hogy a 18 éven aluliak korcsoportját 970 627 fő alkotja a KSH adatai szerint. A riport 2021.12.16.-án jelent meg, azt megelőzően Magyarországon a járvány két évében összeszen 17 gyerek hunyt el a tizennyolc év alatti személyek közül, és ők is súlyos társbetegségekkel rendelkeztek (lásd fenti táblázat). Ez a riport legalább valamiféle adattal próbálkozott érvelni, de láthatjuk, hogy ebben az esetben mennyire könnyű leszerelni a mondandót.

Jöjjön a személyes kedvencem, a több hírportálon is megjelent szakértői vélemény, ami a hisztériakeltés tetőfokát jelentette eddig számomra a témában.

“Az omikron olyan, mint az orosz rulett” - mondja szakértő.

Na, itt álljunk meg azonnal. A koronavírus még véletlenül sem hasonlítható az orosz ruletthez, pláne nem a gyerekek esetében. Aki ilyent mond, annak fogalma nincs a számokról, fogalma nincs arról, mi történt az elmúlt két évben, és félrevezeti a nyílvánosságot. Az orosz rulettet játszó 1 golyó és 5 üres tár között “választ”, így az elhalálozás valószínűsége 16.66%. A fenti táblázatban láthattuk, hogy a gyerekeknél az elmúlt két évben az elhalálozás valószínűsége a 18 éves korosztály alatt átlagban nem haladta meg a 0.003%-ot, azaz a szakértőnk nagyjából 5553-szor nagyobb kockázatnak állítja be a koronavírust, mint az valójában! És ezt megjelenhet hírlapok oldalán…

A folytatás pedig:

“Az Egyesült Államokban már rekordot döntött a kórházi kezelést igénylő koronavírusos gyermekek száma, ezért az 5–11 éves korosztályt idehaza is minél hamarabb immunizálni kell. A külföldi tapasztalatok szerint a dél-afrikai vírusvariáns a felnőttekhez hasonlóan a gyermekekre is komoly veszélyt jelent […] még nem vagyunk elkésve, az 5–11 éves korosztályt idehaza is minél előbb immunizálni kell, hogy ők is időben – az ötödik járványhullám felfutása előtt – védettséget szerezzenek az omikronnal szemben […] a Pfizer gyermekvakcinájától sem kell tartani, hiszen az néhány nap alatt kiürül a szervezetből, nem okoz súlyos vagy maradandó tüneteket, az oltási reakciók pedig még a vártnál is gyengébbnek bizonyulnak”.

Ez a riport hemzseg a ferdítésektől, és a nevetséges állításoktól. A szakértő valamiféle külföldi tapasztalatokra hivatkozik, de semmiféle konkrét hivatkozást nem ad, hol jelent komoly veszélyt az omicron külföldön… Hallgassuk meg, mi az omicronról a véleménye Dr. Angelique Coetzee-nek, a dél-afrikai Orvosi Szövetség elnökének, az omicron felfedezőjének:“…Dél-Afrikában ez egy enyhe betegség, de Európában az omicron egy súlyos, súlyos, súlyos betegség, mivel a politikusok azt akarják, hogy ezt mondjam”

Az, hogy valaki amerikai adatok alapján oltatná Magyarországon a gyerekeket, nonszensz. Tudjuk, hogy az amerikai egészségügyi rendszer perverz felépítésében a kórházak a kórházban ápolt koronavírusos betegek után pénzt kapnak, ezért számukra üzleti döntés, hogy minél több “covid beteg” legyen. Azt is tudjuk, hogy Amerikában a gyógyszergyártók kevésbé perelhetőek abban az esetben, ha a gyerekek számára is engedélyeztek egy bizony fajta vakcinát (nem mintha nem kaptak volna teljes jogi mentességet jelenleg, de ők már a vészhelyzeti engedélyezés utáni időszakra készülnek), így ott teljes gőzzel folyik a harc a gyerekek oltásáért. Ebben a riportban is megjelenik a bárgyú magyarázat az oltásokról, miszerint azért veszélytelenek, mert gyorsan kiürülnek a szervezetből. Ez olyan, mintha valaki azt mondaná, nem kell félni a pisztolytól, nyugodtan nézz bele, a puskapor gyorsan kiürül a szervezetedből, még ha le is lőnek. Természetesen a puskapor (mRNS), ami lehetővé teszi az ólomgolyó (tüskefehérje) átvitelét bárki szervezetébe, nem jelent problémát. A problémát a golyó fogja okozni a szervezetben. Ez pont olyan ostoba példa, mint az orosz rulett, csak ellenkező irányba… Az oltásokkal beadott mRNS csak az információt viszi be a szervezetünkbe, amely aztán, mint egy gyár kezdi termelni a toxikus tüskefehérjét. Az mRNS valóban gyorsan kiürülhet a szervezetből, de a tüskefehérje még hosszú hetekig, hónapokig a szervezetben maradhat.

“Magyarországon a szülők nincsenek kellő mennyiségű információval ellátva a gyerekek oltásával kapcsolatban […] a koronavírus-tájékoztató oldalon több információnak és szakmai véleménynek kellene ezzel kapcsolatban megjelennie” - mondja a következő szakértő. “Nem kell tartani az oltástól, be kell oltani a gyerekeket, mert náluk ez a betegség most nagyobb számban fordul elő, mint az első, második és harmadik hullámban”

Arra kíváncsi lennék, hogy milyen fontos információkra gondolt a szakértő, és miért nem osztja meg azt a közönségével, hiszen napi szinten nyilatkozik a témában. Másrészt arra is kíváncsi lennék, miféle információkat tudnának megosztani a szülőkkel, mivel semmiféle tanulmány nem létezik a vakcinák gyerekekre kifejtett hosszútávú hatásairól, ugyanis ilyen nem készült. Egyáltalán a vakcinák összetevőit képessek lennének megosztani a szülőkkel?A riport semmiféle érvet nem tud felhozni az oltások mellett, azonkívül, hogy most több a megbetegedés. Hogy ezekből a megbetegedésekből komoly esetek, esetleg elhalálozások lennének később, azt nem tudja, és meg sem próbálja alátámasztani a szakértő. Azért kell oltatni a gyereket, mert a celeb szakértő megmondta, és kész.

“Jelenleg is van olyan beteg a Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézményben, akit lélegeztetni kell”így a következő szakértőnk.

“[…] ugyan valóban ritkábban jelentkeznek súlyos tünetek a gyerekeknél, mint a felnőtteknél, de az egyáltalán nem igaz, hogy a gyerekeknek nincs szüksége az oltásra, mert könnyen átvészelik a koronavírus tüneteit. Ha van hatékony védőoltás, akkor a gyerekeknek is emberi joguk, hogy ne kelljen kipróbálniuk egy betegséget, ha elkerülhetik […] ugyan lehet, hogy a gyerekek csak enyhe tüneteket produkálnak, de rájuk ugyanúgy veszélyes a hosszú covid, amiről még nem tudni, hogy pontosan hogyan befolyásolja majd hosszú távon az életüket. Arról nem is beszélve, hogy egy esetleges fertőzés esetén olyan dolgokból maradhatnak ki (tanórák, szociális események), amik amúgy fontosak lennének a fejlődésükhöz […] világszerte már 6 milliárd védőoltást adtak be, már tudjuk, hogy nem kell félni tőle. A vakcinákra való túlérzékenység szintén rendkívül ritka”

A fenti szakértő szavai már oltás-kultusz számba mennek véleményem szerint. A szakértő elmondja, hogy van lélegeztetőn gyerek. Egy?Kettő? Ezer? Valamiféle társbetegségük van esetleg? Nem tudjuk. Ezután jön a legjobb rész. A szakértő szerint igaz, hogy nagyon kevés gyereket érint a koronavírus, de hát kit érdekel ez az apróság, hogy semmi bajuk nem lesz, a gyereknek EMBERI JOGA, hogy ezt a csodálatos készítményt a testébe fecskendezzék, mert ezzel elkerülheti a betegséget. Két év elhalálozási adatai alapján tudjuk, hogy a gyerekek elkerülik a súlyos betegséget, a fertőzést pedig nem tudják megakadályozni a vakcinák, ez nem érv az oltás mellett. A szakértő azzal is érvel az oltások mellett, hogy nem tudjuk, hosszútávon mit okoz a vírusfertőzés. Miért, az oltás hosszútávú hatásait tudjuk? Azt tudjuk, hogy a fejlődő immunrendszer mRNS vakcinával való elnyomása milyen hatásokkal jár évek múlva? Vírusfertőzésekről ezeréves információink vannak, mRNS vakcinák hatásairól nincs kétévnyi adat, gyerekek esetében pedig még annál is kevesebb… Az, hogy világszerte már 6 milliárd oltást adtak be, nem jelent semmit, főleg úgy, hogy sok helyen nől a covidon kívüli elhalálozások száma a jelentősen átoltott országokban. Hogy van-e valamiféle összefüggés a vakcinákkal, az nem most fog kiderülni, hanem évek múlva. Relativizálni a vakcina hosszútávú hatásait rövidtávú adatok alapján nagy felelőtlenség, főleg gyerekek esetében.

Rengeteg példát lehetne még felsorolni, de felesleges. Nem fogunk olyan szakértőt találni, aki meggyőzően el tudná mondani, miért is szükséges a gyerekek oltása. Az érveik legtöbbször hamisak, amit már rég megcáfolt az élet, pl. a vakcina megvéd a betegségtől, a vakcina megakadályozza a fertőzés továbbadását. Adatok nem találni a nyilatkozatok között, olyant meg pláne nem, ami meggyőző erővel bírna. Ami nem véletlen, hiszen a való életből mért adatok alapján nem létezik meggyőző erővel bíró bizonyíték a gyerekek oltása mellett. Ezért nem is erőltetik az adatközlést, helyette inkább a félelemkeltést választják.

Roskadozó narratíva

A Covid narratíva összeomlóban van mindenhol. Az emberek egyre kevésbe veszik be a központokból érkező nevetséges magyarázatokat, elég megnézni bármelyik online újság alatt a kommenteket, vagy megnézni, mi történt az utóbbi pár hétben Kanadában, mi történik Angliában, Svédországban, Dániában, Csehországban. Az oltási hajlandóság meredeken csökken mindenhol. A kötelező oltásokból még sehol nem lett semmi, pedig nagyon határozottan és fenyegetően emlegették hónapokkal ezelőtt. Az egészségügy, a rendvédelem fokozatosan lép vissza a kezdeti kötelező oltás követeléseitől, mert különben lehetetlen lenne fenntartani a rendszert.

Már csupán a covid-kultusz legodaadóbb hívei hisznek azoknak, akik a kezdetektől hamis állításokat mondtak a vakcinák hatékonyságáról, tartósságáról, vírusterjedést megakadályozó képességéről, emlékeztető oltások szükségességéről, a vakcinák biztonságosságáról. Most ugyanezek az emberek próbálják elhitetni velünk, hogy az oltás teljesen biztonságos a gyerekek számára, és a gyerekeknek szükségük van rá. Bármiféle bizonyíték nélkül. Már csak pár ország erőlteti a covid-fasizmust, és próbálja a lakosságát “szűrt” adatokkal megfélemlíteni. Ez már nem fog sokáig tartani, a helyzet tarthatatlan lesz legkésőbb őszre, amikor a tompított immunrendszerű emberek tömegei fognak ismét megbetegedni. Az 5. oltás segítségévek próbálják majd megállítani az újabb hullámot, de a lakosság nagy többsége már nem fog ehhez asszisztálni. A minden halálokot tartalmazó adatok már így is látványosak sok országban, de az igazi lavina ősszel indulhat el igazán.

A covid rendelkezések mintegy 500 új dollár milliárdost kreáltak globálisan a pandémia ideje alatt, ez a valaha volt legnagyobb felfelé irányuló vagyon transzfer a modern történelemben. Ezeket a rendelkezéseket az elinflált, hamis covid statisztikákkal indokolták mindenhol. Nem véletlen, hogy a “coviddal történő halál”-t mindenhol “covid általi halál”-nak számolták. Nem véletlen, hogy az oltás után 14 napon belül meghalt embereket oltatlannak számolták. Ezek mind a csalás részei voltak. A gazdagodások mögött nincs valódi teljesítmény, csupán a pénzügyi rendszer machinációi által történhetet meg. A pénzkínálat rendkívüli bővítésével hatalmas összegek vándoroltak minden országban a vállalatok tulajdonosaihoz támogatásként. Az eredményt látjuk, mindenhol brutális infláció alakult ki, ami az alsóbb rétegeket sújtja igazán. Nem a javak drágultak valójában, hanem a semmiből előállított pénz értéke erodálta el a már létező pénz vásárlóértékét. Aki közel állt a pénz forrásához, az elképesztő mértékben gazdagodott az elmúlt két évben. Ezt hívják Cantillion-effektusnak, ennek széleskörű megértése az egyik legfontosabb dolog a következő 5-8 évben. Ezt ismerték fel, és használták az egész világon a pandémia ideje alatt azok, akiknek lehetőségük volt erre. Lehetséges, hogy a vezetők a még ismeretlen járvány kezdetén a pandémia ellen próbálták megvédeni az embereket, ma már azonban a pandémiát próbálják megvédeni az emberek ellen. Egyszerűen túl nagy lehetőség ez számukra.

Az orvosok felhasználása üzleti érdekek előmozdítására nem új dolog. Létezett régen is, csak a mértéke sosem volt ekkora, mint most. Ha megvan az “ösztönző erő”, meglesz az ajánlás, és meglesz a megfelelő statisztika is, ami alátámasztja az ajánlást.Két év távlatából nagyjából be tudjuk azonosítani, kik azok az emberek, vagy egyéb entitások, akik ösztönözve vannak arra, hogy “segítsék” a megértésünket, és meggyőzzenek minket arról, milyen nagyon szükségünk van az oltásokra, függetlenül attól, mekkora személyes kockázatot jelent számunkra a vírus.

A kilétük nem merülhet soha feledésbe.

Ma már léteznek azok az adatok, amelyek segítségével, és kellő energia ráfordításával azok az emberek, akik valójában meg akarják érteni, mi történik körülöttük, megtehetik. Hogy valaki nem volt tisztában az adatokkal, az nem lesz mentség a jövőben, különösen a felelős szakemberek számára nem.

„Az engedelmesség az, hogy azt teszed, amit mondanak, függetlenül attól, hogy mi a helyes. Az erkölcs az, ha azt teszed, ami helyes, függetlenül attól, hogy mit mondanak neked”

A járványhelyzet jelenlegi szakaszában nincs aktuálisabb gondolat, mint a fenti idézet.


“United we stand, divided we fall”